បន្ទាន់! សម្ដេចតេជោ ស្នើឲ្យចា.ក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនអ្នករកស៊ីលក់ដូរតាមទីផ្សារ និងអ្នកដឹកជញ្ជូន ឲ្យបានឆាប់បំផុត (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្ដេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសារសំឡេងពិសេសមួយ ដោយស្នើឲ្យលោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោកជំទាវ ឳ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងគណកម្មាធិការចំពោះកិច្ចចា.ក់វ៉ា.កសាំងកូ.វី.ដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបចំការចា.ក់វ៉ា.ក់សាំងបង្ការជំ.ងឺកូ.វី.ដ-១៩ ដល់បងប្អូនអ្នកលក់ដូរ អ្នករកស៊ីដែលមានផលប៉ះពាល់ ដែលអាចងាយឆ្លងនៅតាមទីផ្សារក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឲ្យបានរហ័សបំផុត ឲ្យដូចការដែលធ្លាប់ចា.ក់ជូនបងប្អូនកម្មករអ្នកប្រមូលសំរាមកន្លងមកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបចំការចា.ក់វ៉ា.ក់សាំងបង្ការជំ.ងឺកូ.វី.ដ-១៩ ដល់បងប្អូនអ្នកលក់ដូរ អ្នករកស៊ីដែលមានផលប៉ះពាល់ ដែលអាចងាយឆ្លងនៅតាមទីផ្សារក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឲ្យបានរហ័សបំផុត ឲ្យដូចការដែលធ្លាប់ចា.ក់ជូនបងប្អូនកម្មករអ្នកប្រមូលសំរាមកន្លងមកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមស្ដាប់សារសំឡេងលម្អិតរបស់សម្ដេចតេជោខាងក្រោម៖

Related posts