ដោយក្តីអាណិត! លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខ ប្អូនស្រីម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ បែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាបានជ្រារួចមកហើយពីដំណឹងមរណភាពរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះ កង ហុឹង ចន្ធូ អាយុ ២៣ឆ្នាំ ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺទឹកនោមប្រៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បានដឹងពីដំណឹសោកសៅរបស់ប្អូនស្រីខាងលើ ដោយមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំ លោកជំទាវបានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងនិងបងប្រុសអូនសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារប្អូនដែលបានបាត់បង់កូនស្រីក្មួយកង ហុឹង ចន្ធូ អាយុ ២៣ឆ្នាំ ដោយជម្ងឺទឹកនោមប្រៃ។មីងសូមបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយស្រីបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។ អនិច្ចាណាស់ក្មួយអើយស្លា.ប់ក្នុងសម័យកូ.វិ.ដញាតិទាំងអស់អាណិតហើយតែមិនហ៊ានទៅទេមីងសុំទោសពីចម្ងាយផងចុះ😭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts