ពេជ្រ សូលីកា បង្ហាញតេស្តកំពុងមានកូនទីពីរ តែអ្នកគាំទ្រសង្ស័យបែបនេះវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញតារាចម្រៀងរូបស្រស់ ពេជ្រ សូលីកា បង្ហាញលទ្ធផលតេស្តទឹកនោមដែលបញ្ជាក់ថានាងមានដំណឹងល្អ ។ ជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះក៏ទទួលបានការជូនពរ និង សាទរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុង និងក្រៅសិល្បៈជាច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងការបង្ហាញលទ្ធផលបែបនេះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ពេជ្រ សូលីកា មិនបាននិយាយអ្វីនោះឡើយ ប៉ុន្តែក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពបានចូលរួមរីករាយចំពោះការទទួលបានសមាជិកថ្មីរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះ ហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបានសួរបញ្ជាក់ថាជាការពិត ឬយ៉ាងណា ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងថ្ងៃទី ០១ មេសា នេះ តាមវប្បធម៌របស់ប្រទេសលោកខាងលិច គឺជាថ្ងៃ «April Fools» ដែលជាទិវាកុហករបស់ពិភពលោក ពោលគឺអ្នកណាចង់និយាយកុហសអ្វីក៏បាននៅថ្ងៃនេះ ។ ដូច្នេះគេសង្ស័យថា ការបង្ហាញរូបភាពបែបនេះរបស់ ពេជ្រ សូលីកា គ្រាន់តែជាការលេងសើចជាមួយមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃ April Fools នេះតែប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាមានកូនទៅហើយក្តីតែកន្លងមក ពេជ្រ សូលីកា ធ្លាប់អះអាងថានឹងចូលរោងការ ទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ប៉ុន្តែពេលនេះមានការប្រែប្រួលបែបណានោះមានតែរង់ចាំតាមដានបន្តទៀត ៕

Related posts