ខ្លោចចិត្តណាស់! មួយគ្រួសារ វិជ្ជមានកូ.វី.ដទាំងអស់ អាណិតតែក្មេងៗ នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ គឺជាពេលវេលាមួយដ៏លំបាកព្រោះតែជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩ បានវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំង ដោយមានអ្នកឆ្លងថ្មីក៏ច្រើន និងអ្នកស្លា.ប់ក៏ច្រើន ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដូច្នេះត្រូវការពារខ្លួនឯងដោយអនុវត្តិ ៣ការពារ ៣កុំ និងផ្អាកការជួបជុំ បើមិនមានការចាំបាច់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងអាណិតគ្រួសារមួយនេះណាស់ ដោយត្រូវឆ្លងកូ.វី.ដ១៩មួយផ្ទះតែម្តង នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ ផល្លី តាងួន បានរៀបរាប់ថា:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយគ្រួសារវិជ្ជមានទាំងអស់ អាណិតតែក្មេងៗចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ បញ្ហាជំ.ងឺco.vod-19)កុំគិតថា មិនអីអោយសោះរូបភាព នៅភូមិជង្រុកសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ សូមទេវតាជួយថែរក្សាឆាប់ជាសះស្បើយពីជំ.ងឺ៕

Related posts