គ្រូពេទ្យខ្មែរពូកែណាស់! ១ថ្ងៃសោះ គ្រូពេទ្យកម្ពុជាអាចព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩ ជាសះស្បើយ៥៨នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានឲ្យដឹង ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូ.វី.ដ១៩ ថ្មីចំនួន១៧៩ នាក់បន្ថែមទៀត។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខរបស់កម្ពុជា បានព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩ ចំនួន៥៨ នាក់ឲ្យជាសះស្បើយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ បើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួង ករណីអ្នកជាសះស្បើយទាំង៥៦ នាក់នេះ គឺជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹតិ្ដការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ និងករណីអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២ នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា (មិនមែនជាពលករធ្វើការដំណើរមកពីប្រទេស) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នអ្នកជំ.ងឺទាំង ៥៨នេះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយដែរ បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្ដវិជ្ជមានចំនួន ២ លើក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​​នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងកូ.វី.ដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានកើនឡើងសរុបចំនួន ២,១៤៧ នាក់ ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន ១,១៣២ នាក់ និងអ្នកស្លា.ប់បានកើនដល់ចំនួន ៩ នាក់។ ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន ១,០០៥ នាក់ នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។ ដើម្បីទទួលជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមពិនិត្យសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងខាងក្រោម៖

Related posts