ម្តាយ វី ឌីណែត គឺជាជនរងគ្រោះទីពីរ ដែលបានស្លា.ប់ដោយសារជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្មីៗនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីមូលហេតុនៃការស្លា.ប់ ម្តាយរបស់តារាចម្រៀង វី ឌីណែត ដែលមានអាយុ៦២ឆ្នាំ ក្រោយពីបញ្ជូនទៅបន្ទប់សង្គោះបន្ទាន់បានប្រហែលជាពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ប្រហែលជាប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពីការស្លា.ប់របស់ម្តាយ វី ឌីណែត ដោយសារតែជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩នេះ បានចូលវៃលុកសួត ធ្វើឲ្យសួតអ្នកជំ.ងឺរលាកខ្លាំងនិង ស្ទះសរសៃឈា.មបេះដូង ក្រៅពីនេះទៀត គាត់ក៏មានជំ.ងឺប្រចាំកាយដូចជា ទឹកនោមផ្អែម លើសឈា.មនិង ធាត់ខ្លាំងផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោយអស់លទ្ធភាពហើយ នៅតែមិនអាចជួយសង្គោះគាត់បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានចូលរួមសម្តែងនូវការសោកស្តាយជាអនេក ជាមួយនឹងមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រមជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសព។ គួររម្លឹកដែរថា ម្តាយ វី ឌីណែត គឺជាជនរងគ្រោះទីពីរដែលបានស្លា.ប់ដោយសារជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts