ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! ម្តាយ វី ឌីណែត បានទទួលមរណភាពនៅមុននេះបន្តិច …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀង វី ឌីណែត និង តារាចម្រៀងជើងចាស់លោក ហួរ ឡាវី ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការិនីជាច្រើន បានចូលរួមបន់ស្រន់ និង ជូនពរដល់ស្ថានភាពជំ.ងឺរបស់អ្នកម្តាយរបស់ វី ឌីណែត ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលកូ.វី.ដ-១៩ ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ មុននេះបន្តិច អ្នកនិពន្ធ ណុប អ៊ីនុ ប្អូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀង ណុប បាយ៉ារិទ្ធ បានបង្ហោះសារ ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់កញ្ញា វី ឌីណែត ក៏ព្រោះតែអ្នកម្តាយរបស់នាងបានទទួលមរណភាពហើយមុននេះបន្តិច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ លោក ណុប អ៊ីនុ បានរៀបរាប់ថា «ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងប្អូនស្រី Vy Dyneth HM ក្នុងការបាត់បង់អ្នកម្តាយជាទីស្រលាញ់ ដោយគាត់មានជំ.ងឺប្រចាំកាយផង កើតកូ.វី.តទៀត ចង់មើលក៏មើលមិនបាន ប៉ះក៏ប៉ះមិនបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រណោះណាស់ ខ្លួនឯង និង ប្អូនស្រីក៏កើតកូវីដ លោកពុក ហួរ ឡាវី ក៏ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ» ។

Related posts