ភរិយាលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី និយាយទាំងអួលដើមក៏ ជំុវិញរឿងរា៉វខ្លួន និង ស្វាមី (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននេះបន្តិច ភរិយា​របស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី អ្នកនាង មាស សុជាតា បាន​ធ្វើ​ការ​ឡាយវីដេអូ ដើម្បីបកស្រាយ​ពីរឿងរ៉ាវបញ្ហាដែល​នាងមានជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​រយៈការឡាយនោះដែរ ក៏មានវត្តមានរបស់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាង ដែលបានចេញ​មកជួយស្រាយបញ្ជាក់បំភ្លឺនៅរឿងរ៉ាវមួយ​ចំនួន ដោយក្នុងនោះដែរ លោកបានបញ្ជាក់ថា បងស្រីរបស់លោក ដោយហេតុតែនឹករឭក និង ស្រឡាញ់ស្វាមីពេក ស៊ូស្កាត់ដោយដៃមានបីកូនទាំងសរសៃខ្ចី តាមស្វែងរកស្វាមីរបស់គាត់រហូតដល់ខេត្តសៀមរាប ដែលជាកន្លែងលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បួស ក្រោយចាកចេញពីពន្ធនាគារនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក អ្នកនាង មាស សុជាតា ផ្ទាល់ ក៏បានបន្ថែមថា​ កាលអ្នកនាងបានទៅរកស្វាមីឃើញនោះ គឺដោយសារចៃដន្យអ្នកនាងឃើញក្រុមការងាររបស់ស្វាមីបានផុសរូបមួយសន្លឹកក្នុង Story ទើបនាងស្វះស្វែងជិះតាក់ស៊ី ដើរសួរគេដើម្បីរកវត្តដែលប្តីបានបួស ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថា ពេលទៅដល់គឺអ្នកនាងរង់ចាំស្វាមីប្រហែល ៣ ទៅ ៤ ម៉ោង ទើបលោកព្រមជួប ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមមើលលម្អិតក្នុងវីដេអូឡាយរបស់ភរិយាលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ខាងក្រោម ៖

Related posts