មិនអស់ចិត្តសោះ! ចៅម៉ែធ្លាប់ទាយច្បាស់ៗថាលោកឧកញ្ញា ដួង ឆាយ និងភរិយាដាច់ខាតមិនបែកគ្នា ពេលនេះចេញទាយម្តងទៀតយ៉ាងច្បាស់ៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ និង មហាជនប្រកត់ជាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថាមួយរយៈមុនចៅម៉ែធ្លាប់ចេញមុខឡាយវិដេអូទាយច្បាស់ៗពីគ្រួសាររបស់ឧកញ្ញា ដួងឆាយ ថាមិនអាចបែ.កគ្នាជាដា.ច់ខាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះហាក់ផ្ទុយស្រឡះក្រោយពីអតីតភរិយាទម្លាយវិដេអូហិ.ង្សាផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមហ៊្វេសបុកនោះ។ ជាក់ស្តែងហាក់នៅមិនអស់ចិត្តសោះ ស្រាប់តែចៅម៉ែចេញមកទាយម្តងទៀតថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មិនមែនចង់ចេះដឹងរឿងអ្នកណាឡើយក្នុងនាមជាមិត្តម្នាក់ដែលស្រលាញ់អ្នកទាំងពីរចេញពីបេះដូងរបស់ចៅម៉ែ🙏🙏🙏🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 សំរាប់ចៅម៉ែទាយ អោយអ្នកទាំងពីរនឹងបានជួបជុំគ្នាវិញ បើមិនជឿក៏ចាំមើលទៅ កុំប្រញាប់កាត់ក្តីថាគាត់មិនអាចជួបគ្នាវិញ មានមិត្តយើងមួយចំនួនចូលចិត្តសាងបាបម្តងហើយម្តងទៀត ចង់ឃើញតែអ្នកដ៏ទៃវិនាស តែសំរាប់វិមានរចនាជាមិត្តម្នាក់ចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរជួបជុំគ្នាវិញ ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រលះ គ្រប់យ៉ាងវាមានពេលរបស់វា🥰ចៅម៉ែជូនពរអោយអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាវិញហើយសាងគ្រួសារដោយភាពសុខសាន្តបំផុត🙏🙏🙏 គ្រប់យ៉ាងបណ្តោយទៅតាមពេលវេលាមានតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជក់គ្រប់យ៉ាង🍎🍎🍎🍎🍎🍎 ចៅម៉ែនៅតែជឿថាអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាវិញ🌸 (អ្នកទាំងពីរមិនអាចបែកគ្នាទេ អ្នកទាំងពីរជាគូរនឹងគ្នាគឺជាគូរបុណ្យនឹងគ្នា)នេះជាព្រហ្មលិខិតដែលមិនអាចកែប្រែបាន🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ចៅម៉ែមិនដែលបង្ខំអោយអ្នកណាបងជឿទេ ជឿឬជឿសំរេចដោយខ្លួនឯង♥️👌 ដោយក្តីស្រលាញ់ ចៅម៉ែរចនា 16/03/2021»៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts