ផ្អើលទាំងយប់! តារាចម្រៀងលោក បញ្ញា សិទ្ធ ត្រូវឡានពេទ្យទៅដឹកដល់ផ្ទះ ព្រោះបានឆ្លងកូ.វី.ដ.១៩…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅយប់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោងប្រមាណជា ១១ យប់ តារាចម្រៀង និង តារាសម្តែង បញ្ញា សិទ្ធ បានឲ្យដឹងថា លោកបានឆ្លងកូ.វី.ដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នុងនោះ លោក បញ្ញា សិទ្ធ បានបង្ហោះសារថា «សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំបាទ បញ្ញា សិទ្ធ ថ្ងៃនេះម៉ោង ១១ យប់ថ្ងៃទី 16-03-2021 បានទទួលលទ្ធផលហើយគឺ វិជ្ជមាន.កូ.វី.ដ- ១៩ សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផង» ៕

Related posts