នៅសុខៗ ! លោក សុវណ្ណរិទ្ធី បានបង្ហោះសារចា.ក់ដោតមួយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង​មហាជនច្រើនប្រាកត់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានបើនិយាយអំពីលោក សុវណ្ណរិទ្ធី ដែលជាចាងវាងការសែត TV FB និងតាមរយៈអំពើមនុស្សធម៌។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមប្រភពលោក សុវនណ្ណរិទ្ធី បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានថន័យថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងខ្លះខ្ជិលបកស្រាយច្រើន .. ទុកឲ្យគេគិតថាយើងអាក្រក់ទៅចុះ!!! ចង្កៀងផ្ទះខ្ញុំគឺភ្លឺក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ .. វាមិនអាចឲ្យខ្ញុំកាន់ចង្កៀងក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៅបំភ្លឺក្នុងផ្ទះមនុស្សមួយចំនួនដែលចង់ដឹងចង់លឺរឿងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានឡើយ។ ចង់ជេ .. ចង់ស្អប់ .. ចង់ប្រមាថ .. ក៏រីករាយតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុះ .. ព្រោះរយ:ពេល៧ឆ្នាំដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈរលើវិថីព័ត៌មានក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុកនេះខ្ញុំបានហែលឆ្លងពាក្យប្រមាថមើលងាយទាំងនេះឆ្អែតគ្រប់រស់ជាតិអស់ហើយ ……………..។ ចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែប្រើពាក្យថា៖ អរគុណសំរាប់រស់ជាតិជីវិតពោរពេញទៅដោយបន្លាចាក់ស្អិតពេញក្នុងចិត្តគ្មានអ្នកជួយដក … មានតែអ្នកជួយចាក់បន្ថែម 😰🙏🏻🙏🏻🙏🏻😰
Sovann Rithy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts