បន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីតាំងសម្រាកព្យាបាល វី ឌីណែត បានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងរឹងមាំភ្ជាប់ជាមួយសារបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ តារាចម្រៀងស្រី វី ឌីណែត បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជ.មាន.កូ.វី.ដ-១៩ ត្រូវបានឡានពេទ្យទៅទទួលរូបនាងដើម្បីទៅសម្រាកព្យាបាលនៅអតីតអាំងទែរកុងទីណង់តាល់ (The GreatDuke) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីចេញលទ្ធផលតេស្តវិ.ជ្ជមានហ្វេនហ្វេន និង ប្រិយមិត្តជាច្រើនព្រួ.យបារម្ភសុខទុ.ក្ខរូបនាង និង បានជូនពរនាងជាហូរហែផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលនេះបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីតាំងសម្រាកព្យាបាល វី ឌីណែត បានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងរឹងមាំភ្ជាប់ជាមួយសារបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«នៅពេលនេះនាងខ្ញុំបានដល់ទីតាំងសម្រាកព្យាបាលហើយ ។ ស្ថានភាពនាងខ្ញុំពេលនេះ មិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ព្រោះថាមានបងៗក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមើលថែ និង ព្យាបាលផងដែរ ។ អរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបារម្ភពីបងប្អូនក៏ដូចជា fan sទាំងអស់ ។ ថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាណា» ។

Related posts