អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា នៅក្នុងថ្ងៃ៨មិនាបានបង្ហោះរូបឈរនៅមុកឡានរ៉ូសរយ យ៉ាងស្រស់ស្អាត់ ព្រមទាំបានភ្ជាប់ជាមួយសារជូនពរដល់នារីខ្មែរថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង មហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានបើនិយាយដល់អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ដែលជាម្ចាស់មុខជំនួញជាច្រើនដែរកំពុងជោគជ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ន និង ស្គាល់តាមរយៈទង្វើមនុស្សធម៌នាពេលកន្លងមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅថ្ងែ ០៨ ខែ មិនា ឆ្នាំ​ ២០២១ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ផ្ទាល់បានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកភ្ជាប់ជាមួយសារជូនពរដល់នារីខ្មែរក្នុងថ្ងៃ០៨មិនាថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃ 8 មីនាជូនពរបងប្អូននារីកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឈ្នះអស់មារសត្រូវពីនាងខ្ញុំ ទ្រីដាណា🙏🙏🙏🙏🙏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជ្រាប់កាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts