មានន័យណាស់! កវីនិពន្ធ សុខ ជំនោរ បានឃើញស្ត្រី​ម្នាក់ ស្ថិត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន បំ.បៅ​ដោះ.​កូន​នៅ​កន្លែងធ្វើការ ​បានបញ្ចេញ​ទស្សនៈ​របស់ខ្លួនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង​ មហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាបានជ្រាប់រួចមកហើយ ចំពោះ​ករណី ស្ត្រី​ម្នាក់ ស្ថិត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ជា ​នគ.របាល បាន​បំ.បៅ​ដោះ.​កូន​នៅ​កន្លែងធ្វើការ ដោយ​ភាគច្រើន បាន​លើកសរសើរ​ជាច្រើន​ចំពោះ​ទឹកចិត្ត​ស្ត្រី​ជា​ម្ដាយ ហ៊ាន​ធ្វើ​គ្រប់យ៉ាង​ដើម្បី​កូន​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាស្តែងចំពោះ​កវីនិពន្ធ សុខ ជំនោរ បាន​បង្ហោះ​សារ​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​របស់ខ្លួនចំពោះ​ស្ត្រី​ខាងលើ​នោះ​ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញុំមិនបានអានខ្លឹមសារដើមរបស់គាត់ទេ តែឃើញត្រឹមពាក្យសុំទោសនេះ។ ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំមានចិត្តក្តុកក្តួលនិងកោតសរសើរចំពោះបងស្រី។ គេអាចយកច្បាប់អង្គភាពមកកាត់ក្តី តែខ្ញុំសុំយកច្បាប់ធម្មជាតិមកកាត់។
-តើខ្ញុំខុសដែរទេ គ្រាន់តែខ្ញុំឃ្លានហើយបៅដោះម្តាយខ្ញុំ
-តើម្តាយខ្ញុំត្រូវ ទទួលទោសក្នុងការបំបៅដោះកូន ព្រោះតែគាត់ក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីស?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ទោះបីម្តាយខ្ញុំអ្នកបម្រើជាតិ បម្រើប្រជាជន ក៏គាត់នៅមានតួនាទីជាម្តាយផងដែរ ដែលត្រូវចញ្ចឹមខ្ញុំ និងមើលថែខ្ញុំជាកូន ដូចពុកម៉ែគេដទៃ….
-ពុកម៉ែគេអ្នកមាន មានឡាន មានវីឡា មានម្ហូបឆ្ងាញ់ មានការងារខ្ពង់ខ្ពស់ គេចេះផុសបង្អួត ម្តាយខ្ញុំក៏ចង់អួតគេថាគាត់មានកូនដែលកំពុងឃ្លានបៅដូចគ្នា។ នេះជាក្តីសុខរបស់អ្នកម្តាយ និងសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់ខ្ញុំ។…
ខ្លីៗ
រូប:FB

Related posts