ថ្ងែនេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា បានទៅបាចត្រីច យកមកធ្វើម្ហូប មើលទៅសាមញ្ញណាស់ហើយព្រមទាំងបានពោលពាក្យយ៉ាងមានន័យថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត និង​ មហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា ដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាអ្នកជំនួញដែកំពុងជោគជ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែជោគជ័យក្នុងជំនួញនោះទេ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា មានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ តែងតែចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គម និង ជួយដល់អ្នកខ្វះខាតជាច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងផ្ទាល់នៅថ្ងៃ ៦ ខែ ៣​ ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា បានបង្ហោះរូបប៉ុន្នានសន្លឹក ដែលអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា បានទៅបាចត្រី យកមកធ្វើម្ហូប មើលទៅគួរអោយចង់ញាំណាស់ ព្រមទាំមានបរិយាកាស់ស្រស់ស្រាយ ជាមួយវាលស្រែធំល្វឹងល្វើយ។ ហើយ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា បានពោលពាក្យយ៉ាងមានន័យថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងមិនត្រូវយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃទេ ព្រោះវាធ្វើឱ្យយើងគ្មានសេចក្ដីសុខក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ ។ ជីវិតមិនទៀងនោះទេ ត្រូវរៀនរស់ជាមួយអ្វីដែលយើងមានហើយអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនក៏វាមិនថេរនោះដែរ ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្ត រក្សារូបភាពទាំងនោះចងចាំមុនពេលដែលយើងស្លា.ប់។ ដើម្បីជ្រាប់កានតែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

Related posts