នៅសុខៗ! ស្រាប់តែប្រពន្ធលោកសុវណ្ណរិទ្ធី បង្ហោះសារមួយនេះទៅកាន់ខ្លួនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត​​ និង​ មហាជនជាច្រើន​ ប្រាកត់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានលោក សុវណ្ណរិទ្ធី ដែលជាចាងវ៉ាងការសែត TV FB។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះនៅថ្ងែ ៣ ខែ ៣ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកនាង មាស សុជាតា ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោក សុវណ្ណរិទ្ធី បានបង្ហោះសារមួយទៅកាន់ម្តីខ្លួនថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(អ្នកឯងមកដោះស្រាយមួយខ្ញុំស្រួលបួលឬក៏ចង់មិក ខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកហើយSovann Rithy) នៅក្នុងនោះផងដែរមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើន កបានចូលcommetsព្រោងព្រាតថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុិចបានគាត់ទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹង ស្រលាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ដល់ឥឡូវទៅជាចឹងទៅអត់យល់ទេ. ខ្ញុំកាលពីមុនចូលចិត្ត តែក្រោយមកមានរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើអោយខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តនិងទង្វើរបស់គាត់តាំងពីបងនៅត្រូវគ្នាជាមួយគាត់ម្លេះដល់ឥលូវគាត់ធ្វើទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវ(ចង់ដោះដៃ) លើបងចឹងទៀតរិតតែមិនចូលចិត្តថែមទៀត សុំទោសដែលនិយាយលើសលួស ហាក គាត់អត់ទាន់មករកអូនទេ. ត្រជាក់ចិត្តអូនហ្អា .ហៅវាមកបើវាមិនមកប្ដឺងវាទៅដាក់ហែងអោយផ្អើលហ្វេសបុកម្ដង។កុំអោយវាសម្ដែងដ្រាម៉ាក្នុងហ្វេសបុកទៀត។អោយសង្គមស្គាល់ពីរធាតុពិតរបស់វាថាវាពូកែសម្ដែងយ៉ាងម៉េចខ្លះ។ មើលដូចជាស្រលាញ៉ម៉ែឪបងប្អូនគេជ្រល់ហួសហេតុពេកណាស់ដល៉ថ្នាក់ភ្លេចប្រពន្ធនិងកូន។ និងនៅមានcommetsជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់មិនទាត់អស់។

Related posts