នាយកដ្ឋានប្រយុ ទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បានប្រកាស់ឲ្យប្រជាជនដែលធ្លាប់ទៅផ្សារម៉ាក្រូនៅវេលានេះ អញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តជានបន្ទាន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាធម្មតា បន្ទាប់ពីរកឃើញ អ្នកឆ្លងវីរុ សកូ វី ដ ១៩ហើយនោះ ក្រសួងនឹងធ្វើការប្រកាសពីទីកន្លែងដែល អ្នកជំងឺធ្លាប់បានទៅ ដើម្បីប្រកាសជាដំណឹង ដល់សាធារណជនដទៃផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានទៅទីនោះ ទៅធ្វើតេស្ត ក៏ដូចជាបង្កើនការតាមដានសុខភាពខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងសព្វដង ដើម្បីចាត់វិធានទាន់ពេលវេលាមិនឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងន់ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្ល ង CDC បានប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបុគ្គលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូ វី ដ ១៩ធ្លាប់បានទៅ ផ្សារម៉ាក្រូសែនសុខ កាលពីថ្ងៃទី ២០ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅវេលាម៉ោង ៥និង ៤១នាទី​ដល់ ម៉ោង៦ និង៤៨នាទីល្ងាច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនេះរួច នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺឆ្ល ងបានប្រកាសឲ្យ បងប្អូនដែលមានអាការៈ ដូចជា គ្រុនក្តៅ ក្អក កណ្តាស់ ឈឺបំពង់ក ឫពិបាកដកដង្ហើម និងធ្លាប់បានចេញចូលទៅផ្សារខាងលើនេះ នៅថ្ងៃទី ២០ កុម្ភៈ អញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តភ្លាម នៅទីតាំងដែលបានកំណត់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់បុគ្គល ដែលមិនមានរោគសញ្ញា សូមតាមដានសុខភាពខ្លួនឲ្យបានដិតដល់ ក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កុម្ភ ២០២១ មក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Related posts