សុក សុភា និង ប្រពន្ធ រស់នៅអូស្រ្តាលី ជាមួយជីវិតឯកជន អ្នកគាំទ្រមិនធ្លាប់ដឹងសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយភាគច្រើនបានជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយថា អតីតតារាសម្ដែងសម្បូរដោយប្រជាប្រិយភាព លោក សុក សុភា បានឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈរាប់ឆ្នុកហើយ ដោយលោកទៅសំងំរស់នៅបង្កើតគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលលើទឹកដីប្រទេសអូស្រ្តាលី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿយៗ អតីតតារាសម្ដែងរូបសង្ហាខាងលើ តែងតែបង្ហោះរូបថតបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះពោរពេញដោយភាពសម្បូរហ៊ឺហារ រស់នៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ជិះរថយន្តទំនើបៗ ប្រើប្រាស់របស់របរថ្លៃ បង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកចែករំលែកក្ថីនឹករឭកដល់អ្នកគាំទ្រជានិច្ច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីការរស់នៅក្នុងជីវិតហាយសូរហើយ ថ្មីៗនេះ សុក សុភា ទើបតែបង្ហាញផ្ទះមួយកន្លែង ដែលលោកអះអាងថា ជាផ្ទះលម្ហែពេលទៅលេងសមុទ្រម្ដងៗ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុក សុភា បានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្ទះទើបសាងសងថ្មីនោះ ព្រមទាំងរៀបរាប់ថា «នាំអ្នកស្រីអគ្គនាយិការក្រុមហ៊ុនផលិតផល​ SL មកត្រួតពិនិត្យមេីលផ្ទះលម្ហែកាយនៅមាត់សមុទ្រ» ៕

Related posts