បុគ្គលិកក្លឹប​កម្សាន្ត N8 ២ នាក់ និង ម្នាក់ទៀតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ឆ្លងកូ វី​ ដបំប្លែងខ្លួនថ្មី …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី ២៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​រក​ឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន ២៥ នាក់ ដែល​ក្នុង​នោះ​ចំនួន ២៣ នាក់ គឺ​ជា​ករណី​ពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ចំនួ​ន ២៣នាក់ ក្នុងព្រឹត្តការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ នៅព្រឹកនេះ ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់​ថា មាន​អ្នក​ជំ ងឺ ០៣ នាក់​គឺ​បាន​ឆ្លង​វីរុ ស​កូ វី ដ-១៩ បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីប្រភេទ (SARS-CoV-2 UK variant 20l/501Y.V1, B.1.1.7) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គល​ទាំង ០៣ នាក់​នេះ ត្រូវបានគេដឹងថា ម្នាក់​មាន​អាសយដ្ឋាន​នៅ​សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌ​ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ និង ២ នាក់​ទៀត​ជា​អ្នក​នៅ​ក្លឹប​កម្សាន្ត N8 ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

Related posts