តើជារឿងពិតទេ? ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្តឹងក្រុមហ៊ុនបងស្រីអូន រឿងលក់ផលិតផលCooSea ថាផ្សាយបោកប្រាស់ពលរដ្ឋ…

ដែល​កន្លងមក​មាន កា​រ​ផ្សព្វផ្សាយ​លេប​ទៅ «​ជា​» មួយរយ​មុខ តែ​តាម​ពិត ជា​ការ បោក​បញ្ឆោត ​ភូតកុហក​ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា​កន្លងទៅ​ ថ្មីៗ​នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន ​រកឃើញ​និង​ប្តឹង ទៅ​ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បី​មាន​វិធាន ការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់​ ជាបន្ទាន់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នេះ​បើ​យោងតាម​ តាម​កម្មវត្ថុ​នៃ​ពាក្យបណ្ដឹង​ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ប្ដឹងទៅ​ក្រសួងសុខាភិបាល កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ ឲ្យ​បានដឹងថា​៖ សំណើរ​ សុំ​ផ្ដល់​កិច្ចសហការ ដើម្បី​មាន​វិ ធានការ ​ទប់ ស្កាត់ អំពើ​មិន​សុចរិត ​ទាក់ទង​ទៅ នឹង​ការផ្សព្វផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក់​ផលិតផល ​បំប៉ន​សុខភាព ម៉ាក CooSea Premium Spirulina នាំចូល ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន សម្រស់​ ធម្មជាតិ ដែលមាន​ អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះ​លេខ​៣៥ ផ្លូវ​៥១០ ភូមិ​១ សង្កាត់​ផ្សារ​ដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្នុងនោះ ​ផងដែរ យោងតាម​ពាក្យបណ្តឹង ​របស់​ក្រសួង បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា កន្លង មក​ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន​សង្កេត ឃើញថា ការផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល ​បំប៉ន​សុខភាព​ម៉ាក CooSea Premium Spirulina នាំចូល​ដោយ ​ក្រុមហ៊ុន​សម្រស់​ធម្មជាតិ មាន​ចរិត​ជាការ​បំ ភាន់ និង​បោ ក​ ប.ញ្ឆោត​ដល់​សាធារណៈជន តាមរយៈ​ការអះអាង​ ដោយ​គ្មាន​ភស្ដុតាង​ថា អ្នកប្រើប្រាស់​ បាន​ធូ​ស្រាល ឬ​ជាសះ ស្បើយ​ពី​ជំងឺ​រាប់សិប​ប្រភេទ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង ​បញ្ហា​នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ក៏ដូច ជា​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ បានកត់ស ម្គាល់ ​ឃើញថា ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​បំ.ពាន​ ទៅនឹង​មាត្រា​១០ និង​មាត្រា​១២ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​កិច្ច ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ដែល​ករណីនេះ ​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ ​ស៉ើ​ប​អង្កេត​ ដោយ​មន្ដ្រី​មាន​សមត្ថកិច្ច ដើម្បី​ចាត់ វិធានការ​ស្របទៅ តាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទន្ទឹមនឹងនេះ​ផង ដែរ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ក៏បាន​បញ្ជាក់ ​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រសួង​នឹង​ ចាំបាច់​ត្រូវ​អនុ​វ​វិធាន ការ​រដ្ឋបាល ​មួយចំនួន ទៅលើ​ក្រុមហ៊ុន​សម្រស់ ​ធម្មជាតិ​នេះ ដែល ​ក្នុងនោះ​រួមមាន​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​ បញ្ឈប់​ការ ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​តាម​អន​ឡាញ ដែលមាន​ ចរិត​ភូត កុ ហក ខុសពី​ការពិត និង​ត្រូវមាន​ការសុំ​អនុញ្ញាត​ ជាមុន​ពី​ស្ថាប័ន​ មាន​សមត្ថកិច្ច និង​ផ្ដល់​ខ្លឹមសារ​ ទាំងឡាយ ដែល​បញ្ជាក់​ពី​គុណភាព សុវត្ថិភាព ​ផលិតផល និង​ការអះអាង​ផ្សេងទៀត ក្នុងការ​ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម​មក​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- តម្រូវ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កែ តម្រូវ​លើ​ព័ត៌មាន ស្ដីអំពី​ជាតិ ​អាហារ​រូប​ត្ថ​ម្ភ (Supplement Facts) ដែល​បាន​បោះ​ពុ​ម្ភ​នៅ លើ​ស្លាក​សញ្ញា ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​វីតាមីន A និង​វីតាមីន B12 និង​សារធាតុ​រ៉ែ​ផ្សេងទៀត ដែល​ត្រូវ​អនុលោម​ ទៅតាម​ការវិភាគ​បញ្ជាក់​ពី​មន្ទីរពិសោធន៍ ដែលមាន ​ការទទួលស្គាល់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣- តម្រូវ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជី​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ស្របតាម ​ច្បាប់​ស្ដីអំពី​ការ ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច ត្រូនិក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ស្របពេល​ដែល ​ឃើញ​ក្រសួង​បាន​ប្តឹង ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​សម្រស់ ​ធម្មជាតិ បែបនេះ ក្នុងនោះ ​ឃើញថា មហា​ន​ជន​ជាច្រើន​បាន ​ចូល​ខ​មិន​ចាក់បណ្តោយ​ បន្ថែ​មយ៉ាង​ដូច្នេះ​ថា​៖ «​ដល់ពេល ឱសថ​ បំប៉ន​សុខភាព​ម៉ាក CooSea របស់​ក្រុមហ៊ុន ស្រីអូន សម្រស់​ធម្មជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវ​រាប់រយ​មុខ​ចឹ​ង​ពេក មិនចាំបាច់​មាន​ថ្នាំពេទ្យ​ឫ​មន្ទី​ពេទ្យ​ទេ​មេ​ី​ល​ទៅ បេ​ី​ប្រេ​ី​ត្រូវ​ខ្លាំង​ជាង​ផ្លែ អា​សង្ឃ​ខៃ ឋានសួគ៌ កាល​ស៊ុន​អ៊ូ​ខុង ​បេះ​សុ​ី​មួយ​លាន​ដង ខ្ញុំ​អង្គុ ​មុខ​មន្ទី​ពេទ្យ​រាល់ថ្ងៃ​ឃេ​ី​ញ​តែ​មនុស្ស​ចូល​ពេទ្យ​រាប់រយ ​នាក់ បើ​ផលិតផល CooSea របស់​ក្រុមហ៊ុន ស្រីអូន សម្រស់​ ធម្មជាតិ ប្រេ​ី​ត្រូវ​ខ្លាំង​ម្លឹ​ងៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​តាំងពី​ជំនាន់​ជីដូន​ជីតា​ខ្ញុំ​មកដល់​ខ្ញុំ ឲ្យ​តែ​ឈឺ​គឺ​រក​ថ្នាំពេទ្យ ឬ​ទៅ​មន្ទី​ពេទ្យ បេ​ី​ចង់​រស់​បានយូរ »​។ តែ​ទោះយ៉ាងណា សង្កេតឃើញថា មាន​បងប្អូន ជាច្រើន​បាន​ចូល​ខ​មិន​នៅតែ​គាំទ្រ​ផលិតផ ល CooSea ដោយ​ពួកគេ​បាន​ អះអាងថា ប្រើ​ទៅ​ល្អ​ សម្រាប់​សុខភាព​ច្រើន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ម្នាក់​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹងថា​៖ «​ចង់​ប្រាប់ថា​ហូប​ជា​សឹង​ មួយ​គ្រួសារ​ហើយ​ទឹក នោមផ្អែម​ក៍​ជា ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ សុខភាព ​ណាស់ ទិញ​ម្តងៗ​20​កំប៉ុ ង​ផ្ញើ​របង​នៅ​usa​ទៀត​ល្អ​ណាស់ មិន​ដូរ​ដាច់ខាត មិន​ប្រើ​ផ្តេសផ្តាស់ ​ទេ​ជិវិត​មិន​ស្លា.ប់​ងៃ​.នេះ.​រស់​វិញ​ស្អែក​ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​សូម​មិន​យល់ថា​ហេតុ​បើ​គ្មាន​ច្បាប់ ​ត្រឹមត្រូវ​លក់បាន​យូរ​ម្ល៉េះ សូម​បក ស្រាយ​គ្រួសារ​មាន​វិន័យ​ប្រទេស​មានច្បាប់ ព្រោះ​មុននឹង​ទិញ​ ក្សា​ណាស់ ព្រោះ​បងប្អូន​ខ្ញុំ​ នៅ​ស្រុក​ក្រៅ​ក៍​អ្នកធ្វើការ​ ធំ​ដែរ អ៊ីចឹង​មុននឹង​គាត់​ទិញ​គាត់ ​មើល​ណាស់ គ្រួសារ​មាន​វិ.ន័យ​ប្រទេស​មានច្បាប់​»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts