ខួបកំនើតនាយ ក្រឹម ធ្វើដោយសាមញ្ញមមែន តែពោលពេញដោយក្តីសុខព្រោះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នតារាកំប្លែងនាយក្រឹម កាន់តែទទួលបាននូវហា ងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ស្របពេលដែលលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានវ័យកាន់តែចំណា ស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យ៉ាងណាក្តី។ចំណែកឯបញ្ហាគ្រួសារវិញ ឃើញថាតារារូបនេះកាន់តែមានសុភមង្គល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណងដៃគ្រា ប់ពេជ្រមួយគូ ដោយកូនភ្លោះរបស់លោកសុទ្ធតែមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រលាញ់ ជាពិសេសនោះគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់ពេលដែលទៅណាម្តងៗមានអ្នកចោ មរោម​ស្រ លាញ់គ្រប់គ្នាតែម្តង។ យ៉ាងណាមិញ ថ្ងៃខួបកនើត នាយក្រឹម គេសង្កេត

ឃើញមិត្ត សិល្បះករ ក៌ដូជា ភរិយា លោកបានជូនការដូជាច្រើនក្នុងនោះភរិយាលោកបានបង្ហោះសារថា អគុណបងប្អូន

និង មិត្តភក្រ្ត័ទាំងអស់គ្នា ដែររាល់ឆ្នាំតែងតែនាំគ្នាមកសាប់ប្រាយខួបកំណេីតអោយគាត់ អគុណធំធេងណាស់ ចណែន នាយ ចយ វិញ ក៌បានបង្ហោះសារផងដែរថា រីករាយថ្ងៃខួបកំណើតអ៊ុំក្មួយសូមជូនពរអ៊ុំអោយមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូររកលុយបានច្រើនៗហេងៗ(អរគុណអ្នកមានគុណទីពី)

Related posts