នេះជាមូលហេតុ ដែលតារាសម្តែងជើងចាស់លោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ មិនយកប្រពន្ធ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជីវិតនៅកំលោះខ្លួនមួយជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់តារាសម្ដែងជើងចាស់មានទីផ្សារដូចផ្ការីកគ្រប់រដូវលោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែជាប្រធានបទដែលមហាជនយកមកជជែកចង់ដឹងថា តើនារីដែលលោកធ្លាប់ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធជាអ្នកណា? ហើយថាតើនាងម្នាក់
ណាទៅដែលនឹងមានវាសនាឃុំគ្រងបេះដូងរបស់លោកនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីដែលមហាជនងឿនឆ្ងល់នោះគឺ រហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកខ្លះមិនទាន់បានចម្លើយនៅឡើយទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយពួកគេឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាមិនដែលឃើញទេព រិនដារ៉ូ យកប្រពន្ធ ឬមួយលោកជាប្រុសអា? ម្យ៉ាងទៀតគេដាក់ការសង្ស័យថាលោកអាចជាបុរសដែលប្រុសស្រលាញ់ប្រុសភេទដូចគ្នា។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយ តែលោកនៅមិនទាន់មានគ្រួសារទេនៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីមានការងឿនឆ្ងល់ខ្លាំង បែបនេះលោកធ្លាប់បានបកស្រាយតាមបណ្តាញសង្គមម្តងរួមមកហើយថា លោកធ្លាប់មានប្រពន្ធតែបានចែកផ្លូវគ្នា តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៨មកម្លេះ ហើយមកដល់សព្វថ្ងៃ លោកក៍គិតគូរឿងប្រពន្ធដែរ។

នេះដោយសារតែលោកត្រូវរាប់រងបន្ទុកគ្រួសារ ដូចជាមានម្តាយចាស់ ប្អូនស្រី និងក្មួយដែលកំពុងសិក្សារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវការចំណាយ ហើយបើលោកយកប្រពន្ធ លោកពីបាកនិងបន្តបន្ទុកនេះណាស់ អញ្ជឹងលោកមានតែរង់ចាំប៉ុណ្ណោះ៕

Related posts