ពិតជាប្រពីណាស់! នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បាននាំយកអារហារមួយចំនួនទៅជូនលោកតាស៊ីក្លូយ និងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតដេកសំរាកតាមដងវិថីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយលោកបានរៀបរាប់អារម្មណ៍ខ្លួនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជាចច្រើន ប្រាកត់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានបើអំពីនិយាយលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃ សុក្រ ទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បាននាំយកអារហារមួយចំនួនទៅជូនលោកតាស៊ីក្លូយ ហើយលោកបានរៀបរាប់អារម្មណ៍ខ្លួនថា​ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញុំសូមរៀបរាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបន្តិចចុះពេលចុះទៅចែកម្ហូបអាហារដល់លោកតាស៊ីក្លូយប់មិញ! ខ្ញុំពិតជាសង្វេគចិត្តជាពន់ពេកពេលឮលោកតាប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូពោលពាក្យថា៖ នៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាមនេះលោកតាៗជិះតាមផ្លូវឃើញគេលក់ជ្រូកខ្វៃ មាន់ស្ងោរ មាន់អាំ ងតាមផ្លូវលោកតាៗពិតជាឃ្លានចង់ពិសារខ្លាំងណាស់ តែដោយសារគ្មានលុយបានត្រឹមជិះកា ត់ហិតក្លិនលេបទឹកមាត់មកដេកឃ្លានតែយប់នេះលោកតាស៊ីក្លូពិតជារំភើបចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងណាស់ពេលឃើញខ្ញុំបាទសុវណ្ណ រិទ្ឋី បានរៀបចំម្លូបអាហារដោយមានជ្រូកខ្វៃ មីឆា រួមទាំងភេសជ្ជៈ ផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចតាមលទ្ឋភាពរបស់ខ្ញុំយកទៅជូនលោកតាស៊ីក្លូពិសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅយប់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១នេះជាមួយស្នាមញញឹម ក្តីស្រលាញ់ចេញពីចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។ សូមចូលរួមចែករំលែកនូវក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតដេកសំរាកតាមដងវិថីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់គ្នា 🙏🏻❤️🙏🏻

ប្រពភ ៖ Sovann Rithy

Related posts