ឆ្នំានេះលោកជំទាវ សែនព្រេន តែជាមួយកូនៗអមជាមួយសារមួយឃ្លា ដល់វែងថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់រឿងរ៉ាវលែងលះប្ដីប្រពន្ធរបស់ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ត្រូវបានបណ្តាញសារព័ត៌មានជាច្រើនលើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកមកធ្វើជាប្រធានបទមួយយ៉ាងក្ដៅគ.គុកកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះ ខណៈពេលដែលភរិយារបស់លោកបានចេញមុខប្រកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សពីការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាប្ដីប្រពន្ធតទៅទៀត រហូតបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមហាជនជាច្រើននាក់។ស្របពេលជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយនឹងការលែ.ងលះគ្រួសារឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ នេះដែរ មានមហាជនជាច្រើនសំណូមពរឲ្យប្ដីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរគួរតែត្រូវរ៉ូវគ្នា

វិញទៅព្រោះអាណិតកូនៗតូចៗទាំងបី ខណៈមួយរយៈក្រោយមកនេះគេសង្កេតឃើញឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ តែងតែបង្ហោះ

រូបកូនរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាបង្ហាញពីការនឹករលឹកដល់អតីតភរិយា ដែលហាក់ដូចជាលោកចង់វិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារវិញយ៉ា

ងដូច្នោះដែរ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងថ្ងៃសែននេះ ហាក់ពុំឃើញវត្តមាន ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ មកសែនទេ ឃើញតែលោកជំទាវ ព្រមទំាងលោក ជំទាវបង្ហោះរូបភាពជាមួយកូនៗ អមនិងសារ១ថា ជូនពរពូមីងបងប្អូនក្នុងឪកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន Gong Xi Fa Cai 2021 សូមជូនពរពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អ ជោគជ័យ សុខភាពល្អ និងហេងហេងគ្រប់ៗគ្នាចាប់ពីក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន2021ុំមកដល់ពេលនេះបានអាំងប៉ាវប៉ុន្មានហើយ ខ្ញុំអត់បានផងជឿអត់,ជូនពរពូមីងបងប្អូនក្នុងឪកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន Gong Xi Fa Cai 2021

Related posts