ក្ដៅៗ ពេលនេះ ក្រសួងធម្មការ បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា ការចាត់វិធានការ ចំពោះតែសង្ឃ ដែលថតរូបសម្ញែងប៉ុណ្ណោះ

កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ សង្ឃ​មួ យអង្គ​ដែលមា ន​ សាច់ដុំ​ធំៗ បា នធ្វើ​ឲ្យ​មានកា រ​ចា ប់អារម្មណ៍​យ៉ា ងខ្លាំង នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម បន្ទាប់ពី​បាន​បង្ហោះ​រូបភា ព​ជាច្រើន​ សន្លឹក អំពី​ដំណើ រ​កម្សាន្ត​ទៅកា ន់​ តំបន់​ព្រៃភ្នំ ដោ យ​ថតរូប​ជាមួយ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ទឹកជ្រោះ​ថ្លា យ៉ាង ​ស្រស់ៗ​ស្អាត ដែល​មើ លទៅ​ដូច ជា​តា រា​បង្ហាញ​ម៉ូដ​អ៊ីចឹង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតាមរយៈលោក សេង សុមុនី អ្នកនាំពាក្យក្រសួង ធម្មការ និងសាសនាបានឲ្យ វិទ្យុវាយោដឹងថា ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រះសង្ឃ មួយអង្គព្រះនាម ណេនថៃ ដែលបាន បង្ហោះនូវរូបភាពជា ច្រើនសន្លឹកអំពីដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលថតរូបបែបជាអ្នកបង្ហាញ ម៉ូតនោះ ពេលនេះមន្ត្រី សង្ឃកំពុងធ្វើការណែ នាំ ទៅកាន់មន្រ្តីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីតាមដានស្រាវជ្រាវទាក់ទ ងទៅនឹងព័ត៌មា ននេះ។ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា មិនទាន់បញ្ជាក់ថា ព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះគង់នៅវត្តណា នៅ ឡើយទេ ប៉ុន្តែក្រសួងបានចាត់វិធានការហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមថា ក្នុងករណីនេះ ដែរគណៈសង្ឃគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅ លើការប្រណិប័តន៍ ធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះបើសិនជា ខាង គណៈសង្ឃមើល ឃើញចំណុ ចដែលសម្តែងឬក៏សម្ញែងរបស់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណា ខាងគណៈសង្ឃនឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាម កម្រិតនៃទោស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសាសន៍របស់លោក សេង សុមុនី៖ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការដែលប្រជាពល រដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះបន្ទាប់ពីលោក បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយ សម្រស់ធម្មជាតិ ទឹកជ្រោះ ជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនា សប្តាហ៍ កន្លងទៅ៕

Related posts

Leave a Comment