ដោយចិត្តអាណិតចំបុីខ្មៅ! ស្រាប់តែ ជី ដេវីត ចូលខមិនមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រិយមិត្តអ្នកលេងហ៊្វេសបុកបានជ្រាបរួចមកហើយទាក់ទងនឹងទុំទាវ២០២១ ឃើញថាផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមតែម្តង។ ដោយឡែកហេតុតែស្រដៀងគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងចំបុីខ្មៅពេក រហូតធ្វើអោយមតិមួយចំនួនយកមកប្រៀបធៀប។ រហូតដល់ថ្នាក់ចំបុីខ្មៅ ក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយ ពិពណ័នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួន ដែលបានជាប់ពន្ធធនាគារដោយគ្រាន់តែបាននិយាយពាក់ពន្ធនិងការប្រមាថជាតិ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថា ចំបុីខ្មៅបានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖ ភាពយុត្តធម៌មានពិតនៅលើលោក តែស្ដាយណាស់វាមិនបានកើតលើអ្នកក្រដូចខ្ញុំ ។ ខ្ញុំត្រូវគេវ៉ៃ បែរជា

ជាប់គុគ អ្នកវ៉ៃខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងមានសេរីភាព មានគេឱ្យញ៉ាំរបស់Free មានគេឱ្យដេកជាមួយFree តែខ្ញុំរស់នៅក្នងុគុកដោយភាពភ័យខ្លាច ត្រូវ

គេបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។តើយុត្តិធម៌ទេ មកដល់ពេលនេះរយៈពេល២ឆ្នាំ៦ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ខែ០២ឆ្នាំ២០២១នេះ តើខ្ញុំត្រូវទ្រាំ រស់នៅជាមួយភាពភ័យខ្លាចដល់ពេលណា? ក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះរបស់ ចំបុីខ្មៅដូច្នេះ ស្រាបតែតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោក ជី ដេវីត បានចូលមកធ្វើការ Comment នៅក្នុងរូបថតរបស់ចំបុីខ្មៅយ៉ាងដូច្នេះថា៖keep going..កិច្ចចុងក្រោយនៃពិភពលោក ក៏គង់ត្រូវវិនាស ៕

Related posts