ក្រោយឃើញស្រ្តីជើ.ងខ្លំា.ង ទះខ្លួ.នអត់ប្រណីបែរជា ឈឺដេ.កពេទ្យវិញនោះ ស្រាប់តែស្រីស្អាត ដាក់មួយឃ្លាអោយស្ទើរឆ្អែតបាយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា រឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គម រវាង ជ.ម្លោះស៉ីភ្លេឡាន យ៉ាងណាមិញ ថ្ងៃនេះផងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស.ង្សារនា.រី.រ.ង.គ្រោះបានបង្ហោះសារថា ចិត្ត​ ខ្ញុំឈឺ.ចា.ប់ពេលដែលឃេីញស្នា.ម.រ.បួ.សយ៉ាងច្រេីននៅលេីខ្លួនរបស់គាត់​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសោ.កស្តាយដែលខ្ញុំជួយគាត់មិនបានព្រោះពួកប.ង្ករចា.ប់ខ្ញុំជា.ប់​ ហេីយធ្វេីសកម្មភាពវដា.ក់លេីរូបគាត់​ ព្រៃ.ផ្សៃណា.ស់​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ខ្លាំ.ងណាស់ដែលបានគិតដល់ខ្ញុំនិងបារ. ម្មណ៍ពីខ្ញុំខ្លា.ចខ្ញុំមានរឿ.ង​ គាត់ប្រាប់ខ្ញុំ កុំអោយខ្ញុំលូ.

កដៃជាមួយមនុស្សស្រី ទុកអោយអូ.នដោះស្រា.យ​ ព្រោះរឿងខ្ញុំជាប្រុស ) VDO ទី1គឺខ្ញុំគិតថាចប់ហេីយ​ គាត់ក៏បានដោះស្រា.

យចប់ដែរ​ តែអ្វីដែលហួ.សចិត្តពួកគេគឺបានហៅគ្នាមកបន្ថែមចង់មានរឿ.ងអោយអស់ចិត្ត ពួកខ្ញុំទាំងពីរព្យាយា មជិះចេញប.ញ្ជប់បញ្ហាហេីយ ព្រោះមិនដែលចង់មានជ.ម្លោះខ្លាំង.ជាមួយអ្នកណាឡេីយមិនសុំអ្វីនោះទេ ជាចុង

ក្រោយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសំណមពរអោយស.មត្ថកិច្ច​ ធ្វេីតាមផ្.លូវច្.បាប់ដេីម្បី​លុបបំ.បាត់វ.ប្ប.ធម៍ មានបញ្ហាអ្វីធ្វេីជាឈឺជាឆ្តួ.ត កេ.ចវេសបញ្ហា កុំអោយមានមនុស្សប្រភេទនេះរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យេីងទៀត។ ចំនែកនា.រ.រ.ង.គ្រោះក៌បានបង្ហោះសារថា អាចទេ យេីងរួមគ្នាលុ.បបំ.បាត់ អាវប្បធម៍ ធ្វេីខុ.សហេីយ អាងឆ្គួ.ត ឬស.ន្លប់ ឈឺ.ធ្ង.ន់ អីនោះវាកំប្លែងពេកដែលយកមកប្រេីដោះស្រា.យ

Related posts