លោក មៀច សំរួល ដែលគេស្គាល់ថា ជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនអាណាចក្រខ្មែរអចលនទ្រព្យ អគ្គនាយកខ្មែរស្មាតអិនវេសមែន និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាបនិកខ្មែរក្លឹ បCEO Khmer Clubត្រូវបានសម ត្ថកិច្ចពន្ធនាគារបញ្ចូន មកតុលាការក្រុងដើម្បីធ្វើសួរនាំ ពាក់ពន្ធ័ និង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកមៀចសំរួលបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា ជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនអាណាចក្រខ្មែរអចលនទ្រព្យ អគ្គនាយកខ្មែរស្មាតអិនវេសមែន និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាបនិកខ្មែរក្លឹ បCEO Khmer Clubត្រូវបានសម ត្ថកិ ច្ចព ន្ធនា គារបញ្ចូន មកតុលាការក្រុងដើម្បីធ្វើសួរនាំបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 9.00នាទីព្រឹក ព ន្ធនា គារព្រៃសបានបញ្ជូនលោកមៀចសំរួលបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា ជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនអាណាចក្រខ្មែរអចលនទ្រព្យ អគ្គនាយកខ្មែរស្មាតអិនវេសមែន និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាបនិកខ្មែរក្លឹបCEO Khmer Club មកតុលាការក្រុងដើម្បីសួរនាំបន្តតាមសំនុំរឿងបណ្តឹងរបស់លោក វ៉ាវុត្ថារ៉ា ពាក់ពន្ធ័ និង ក រណី ឆ បោក ក្លែ ងប ន្លំឯកសារសាធារណះនិងប្រើប្រាស់លីខិតឯកសារសាធារណះក្លែង ដោយការកោះអោយនាំខ្លួនពីលោកចៅក្រមសើ បសួរ ឌុច សុខសារិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ចាក់ កន្លងមកលោក មៀច សំរួល ត្រូវបានក ម្លាំងស មត្ថកិ ច្ចខណ្ឌសែនសុខ សហការជាមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ធ្វើការឃា ត់ខ្លួន តាមដីកាប ង្គាប់ របស់លោក ឌុច សុខសារិនចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលានៅថ្ងៃទី 12 ខែវិឆ្ឆិកាលើផ្សារខេសុីក្នុងសង្កាត់កាកាបទី 2 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។
ការឃា ត់ខ្លួនខាងលើនេះមាន អាយុ៣៧ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ ៣៨ ផ្លូវលេខ៧ ក្នុងបុរីពិភពថ្មីសាលាមុំសង្កាត់ក្រាំងខ្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព ៖ Cam Post

Related posts