ក្រោយចូលបំ.ភ្លឺអស់មួយព្រឹកក្រុម អាជី ថតរឿងទុំទាវ2021នោះ ចុងក្រោយក្រ.សួងបានសំរេចថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កាលពីថ្មីៗនេះក្រុមអាជី បានថតរឿងទុំទាវ ២០២១ ទទួលបានការរិះគ.ន់ព្រោងព្រៀតពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជននោះ យ៉ាងណាមិញភ្លាមៗនោះក្រសួ.ងបានកោះ.ហៅផងដែរ រហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលបំ.ភ្លឺហើយក្រោយចូលខ្លួនបំ.ភ្លឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការអ.ញ្ញើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ពេលនេះម្ចាស់ Page Hokima និងអ្នកសំដែងរឿង ទុំទាវ២០២១ ដែលបានការថតកាឡៃរឿង ទុំទាវ ធ្វើឱ្យមានផ.ល.ប៉ះ.ពា.ល់.ដ.ល់សាសនា វប្បធម៌ជាតិ និងប្រពៃណីជាតិនោះ បានធ្វើកិ.ច្ចស.ន្យា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួន៨ចំណុច ដោយក្នុងនោះពួកគេ និងធ្វើការចេញវីដេអូសុំទោ.សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈ។ ជាមួយគ្នានោះ ក្រុមប្រឹក្សា

ពិន័យ និងលើកសរសើរ ក៏បានសម្រេចដកហូត Page Hokima យកមកបិទទាំងស្រុងផងដែរ។គួរបញ្ជាក់ផងថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេ.ញ.លិ.ខិ.តបន្ទាន់មួយដើម្បីអញ្ញើញដល់ម្ចាស់ Page Hokima និងអ្នកសំដែងរឿង ទុំទាវ២០២១ ទាំងអស់ឱ្យចូលទៅកាន់ទី.ស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ «បន្ទប់លេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាពិ.ន័យ និងលើកសរសើរ» ដើម្បីចូលបំ.ភ្លឺ ករណីការថតកាឡៃរឿង ទុំទាវ ដែលធ្វើឱ្យមានផ. ល.ប៉ះ.ពា.ល់ដ.ល់.អក្សសិល្ប៍ខ្មែរ សាសនា វប្បធម៌ជាតិ និងប្រពៃណីជាតិទាំងមូល ៕ សូមអានកិច្ចសន្យាខាងក្រោមនេះ

Related posts