នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមសំដែងទុំទាវ២០២១របស់ អាជី ឡើងជ្រុញហើយ ចំនែកលទ្ធផលវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្មីៗនេះ មហាជនបានសម្ដែងការមិ.នពេញចិត្ត និងផ្ទុះការ.រិះគ.ន់យ៉ាងចាស់ដៃ បន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយ ដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយអ្នកលក់ឡេល្បីឈ្មោះ AhGi Leader ដែលរឿងនេះមានចំណងជើងថា «ទុំទាវ២០២១»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានឈុតឆាកកា.យវិកា.រមិ.នសមរម្យ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះ.ពា.ល់យ៉ាងធ្.ង.ន់ធ្ង.រដល់ត.ម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា ត.ម្លៃវប្បធម៌ជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្មែរ និងសី.ល.ធម៌.សង្គម ។យ៉ាងណាក្រោយពីមានការរិះគ.ន់ដល់ចត់បាយ និងស្នើដល់ក្រ.សួងដែលពា.ក់ព័ន្ធចា.ត់វិធា.នការដោយ

លើកលែងផងនោះ ក៏លេចមុខអ្នកនិពន្ធ និងដឹងនាំតួសម្ដែងកញ្ញា អាជី និងប្អូនស្រី ចេញវីដេអូ.សុំទោ.សជាសាធារណៈរាល់

កំ.ហុ.សខុ.សឆ្គងរបស់ក្រុមសម្ដែង ខណៈវីដេអូទាំងស្រុងត្រូវបានលុ.បចោលហើយ ។ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក Hokima សាមីខ្លួនបានរៀបរាប់ភ្ជាប់ដោយសំណេរដឹងកំ.ហុ.ស.យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «Video សុំ.ទោ.ស.ជា.សា.ធា.រ.ណៈ រឿង ទុំទាវ រា.ល់កំ. ហុ.ស.ខុ.ស.ឆ្.គងដែលក្រុមនាងខ្ញុំបានសម្ដែងនាងខ្ញុំបានលុ.ប.ចោ.លរួចហើយ អ្នកដែលចម្លងយកទៅផុសគឺសុំ.លុ .ប.ចោ .លផងព្រោះសំ.ណុំ.រឿងនេះបានបញ្ចប់.ហើយ អរគុណសម្រាប់ម.តិ.រិះ.គុ.ណដើម្បីស្ថាបនា មានកំ.ហុ.ស.ចេះកែ» ។យ៉ាងណាមិញ ទីបំផុត ក្រុម Ah Gi លក់ឡេ ដែលសម្ដែងរឿង «ទុំទាវ ២០២១» ពេលនេះបានចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយតាមកា.រ.កោះហៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ចំនែកលទ្ធផលយើង និងចំាមើលបន្តិចទៀតទំាងអស់គ្នា

Related posts