អីយ៉ា!បែ.កធ្លា.យវីដេអូដំបូងគេ មុនពេលដែលនារីដៃឆៅបានវា យនារីជនរងគ្រោ ះ…(មានវីដេអូស្តែង)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គម កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះ កាលពី យប់មិញនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាម្ចាស់ហ្វេសប៊ុក Bee Yinna បានបង្ហោះសារថា “ហេ.តុ.អ្វីខ្ញុំត្.រូ.វត.ដៃ នាំអោយខ្ញុំមានចំ.ណែ.ក. ខុ.ស.ដែល ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹ.ម.ត.ដៃវា វា.គ្.រា.ន់ឈឺ.ខ្លួ.ន 2-3ថ្ងៃបា.ត់ហ្នឹង តែខ្ញុំត្រូវការអោ យ.វា. ឈឺ.ចាំ.មួយជីវិត ហេតុអ្វីត្រូវអោយសង្សារខ្ញុំចូល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួ.យខ្ញុំ?? នាំតែគាត់មា.ន.ជា.ប់.ទោ.សវិញ (ប្រុសដា.ក់ស្រី) ខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះដោះស្រា.យហេីយ មិនដ.ល់ស្លា.ប់ណា​វាប្រេីកំ.

លាំ.ងចុះ តែខ្ញុំសុំប្រេីខួរក្បា.ល.និងស.តិ ចា.យនៅតំលៃថ្លៃសាលាដែលម្ដាយខ្ញុំអោយរៀន”។ (ស្រាយចង្ងល់អ្នកខំមិន)

អ្នកប.ង្ករហេ.តុមិនបា ច់ប្រឹ .ង .ខ.លមកសំ រួ.លទេ ព្រោះដូចជាមិនស្.រួលដល់ថ្នាក់នឹង “។ក្នុងនោះផងដែរ នៅមុននេះបន្តិច ម្ចាស់គណ នី យ្យដដែរ ទម្លាយវីដេអូទី១ ដំបូងមូលហេតុឈានដល់ទាស់គ្នាបែបនេះនេះ ក្នុង

នោះកញ្ញាបានបញ្ចាក់ថា ជាវីឌីអូទីមួយដំបូងគេ ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជេញអស់ ដែលគា. ត់.ឈ. ប់ឡា .នជេ.ប្រ. មា.ថ.នាងខ្ញុំតាម សា.ធារណ: នឹងព្យាយាមផ្ដេី.ម.អំ.ពេី.ហ.ង្សា លេីខ្ញុំ ពេលខ្ញុំថ.តសកម្មភាពរបស់គាត់ Video មុនគាត់ ខ.ក.ហៅប.ក្ស

Related posts