ឆ្ងល់ទេ! ពេលនេះ ស្រីស្អាតទ.ម្លា.យ ការពិតអោយគេទះកំ.ផ្លៀ.ងតាមចិត្ត មិនអោយសង្សារខ្លួ.ន ត.ដៃក៏ព្រោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កា.លពីវេលា.យ.ប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មានក.រ.ណីដ៏ហួ.សចិ.ត្តមួយបានកើត ឡើ .ងរ.វា .ងប្រុ.សស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤នាក់ ត្រូវបានក្រុមជ.នដ.ល់មានគ្នារហូ.តដ.ល់ទៅ៣នាក់ បា.នព្រួ.តគ្នាវា.យ.ប.ណ្ដា.លឲ្យមា .ន.រ.បួ.សស្នា.មយ៉ាងដំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

.ណំ ខណៈដល់ជិះខុ.សស្តុប ហើយខ្លួនក៏បានស៊ីផ្លេដាក់ ស្រាប់តែភ្លា.មៗនោះក៏បានខលហៅគ្នាព្រួតវា.យ.តែម្ដងទៅ ដោយគ្មា.ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយហេ.តុផលសូម្បីតែបន្តិច។យ៉ាងណាមិញយោងតាមការបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូមួយចំនួនរប ស់គ .ណនីហ្វេសប៊ុក

ឈ្មោះ Bee Yinna បានរៀបរាប់ឲ្យដឹង ថា៖ «ជិះតាមផ្លូវ វាជិះ ខុ.សស្តុបហេីយ ខ្ញុំស៊ីផេ្លខឹងខ្ញុំ ខលphone ហៅគ្នាប្រុ.សៗព្រួ.

តគ្នាវា.យខ្ញុំ សូមចែករំ លែកវិឌីអូនេះផង»។យ៉ាងណាមិញមហាជននៅតែងឺងឆ្ងល់ មិចបានមិនត.ដៃនិងគេ ក្នុងនោះផងដែរ យប់មិញនេះនារីរូបនេះក៌បានបង្ហោះសារថា ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូ.វ.ត.ដៃ នាំអោយខ្ញុំមានចំណែកខុ.សដែល ? ☺️ ត្រឹមត.ដៃ.វា

វាគ្រា.ន់.ឈឺខ្លួ.ន 2-3ថ្ងៃបា.ត់ហ្នឹង តែខ្ញុំត្រូវការអោយ វា.ឈឺ.ចាំ.មួយជី.វិត ហេតុអ្វីត្រូវអោយសង្សារខ្ញុំចូល ជួ យ ខ្ញុំ?? នាំតែគាត់មានជា.ប់ទោ-សវិញ (ប្រុ.ស .ដា. ក”ស្រី) ខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះដោះស្រា.យហេីយ មិ.នដ. ល់.ស្លា-ប់ណា វាប្រេីកំ.លាំ.ងចុះ តែខ្ញុំសុំប្រេីខួ.រ.ក្បា-លនិងស.តិ ចា.យនៅតំលៃថ្លៃសាលាដែលម្ដាយខ្ញុំអោយរៀន (ស្រាយចង្ងល់អ្នកខំមិន) អ្នកប-ង្ករហេ.តុមិ.នបាច់ប្រឹ.ងខ.លមកសំរួ.លទេ ព្រោះដូចជាមិនស្រួ.លដល់ថ្នាក់

Related posts