តោះមកមើលពិធីមង្គលការរបស់ ឌី លីកា កាលពីយប់មិញនេះលេចសុទ្ធតែវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ដែលតាមការគ្រោងទុក នៅថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ បវរកញ្ញា ឌី លីកា Miss Grand Cambodia 2018 បានដឹកដៃស្វាមីសំណព្វចិត្តឈ្មោះ កែវ អមរា ចូលរោងការតាមប្រពៃណីហើយ ខណៈក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះ ឌី លីកា ពិតជាស្រស់ស្អាតញញឹមរីករាយមានក្ដីសុខយ៉ាងខ្លាំងបំផុត ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះ កម្មវិធីមង្គលរបស់បវរកញ្ញា ឌី លីកា Miss Grand Cambodia 2018 កន្លងទៅនេះ គេបានកត់សម្គាល់ឃើញប្រជុំដោយតារាល្បីៗ និង វត្តមានបវរកញ្ញាស្ទើរគ្រប់ជំនាន់មកចូលរួមយ៉ាងកុះករ ដោយម្នាក់បានតុបតែខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុត ៕

Related posts