ប្ដីមាសប្ដីពេជ្រ! ស្វាមីតូតាឱ្យអាំងប៉ាវឆ្នាំនេះសុទ្ធ លុយដុល្លារដល់ប្រពន្ធ មួយបាច់ធំតែម្ដង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្ដែងរូបស្រស់ ម៉ាក់ សែនសូនីតា ហៅ តូតា កំពុងត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរពីសំណាងរបស់នាង បន្ទាប់ពីនាងបានរៀបការជាមួយបុរសអ្នកជំនួញរូបសង្ហា ហើយថែមទាំងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងសឹងតែមិនឱ្យទាស់ចិត្តទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅមុននេះ តូតា ទើបតែបង្ហោះកាដូអាំងបាវដែលទើបទទួលបានពីស្វាមីសំណព្វចិត្តរបស់នាង ដែលសុទ្ធតែលុយដុល្លារមួយបាច់ធំ ធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមើលភ្នែកធំៗសរសើរនាងបានរៀបការជាមួយបុរសចិត្តទូលាយឱ្យរកលុយឱ្យប្រពន្ធទាំងបាច់បែបនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នុងនោះ តូតា បានរៀបរាប់ទាំងរំភើបចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រថា «បើកភ្នែកមក ប្តីឱ្យអាំងប៉ាវ Pol Vibo ឱ្យហើយ ឱ្យហៃណា អត់មានមកធ្វើជាខ្ចីបង់នេះបង់នោះទេ ប្រាប់ឱ្យហើយ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts