ជួយស៊ែរម្នាក់១ដើម្បើលើកចិត អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា​ និង​ ស្វាមី ដែលបានផ្ញើរជូនថវិកាដល់កម្មករដែលស្លា ប់នៅឃ្លាំងអូឡាំពិកចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជាច្រើនប្រាកត់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានបើនិយាយពីឈ្មោះ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ដែលជាមនុស្សមានចិត្តធម៌តែងជួយដល់ កុមារ មនុស្សចាស់ នឹង ជួយដល់អ្នកដែរលំបាកជាហូរហែរ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ០១ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា និង​ ស្វាមី ដែលបានផ្ញើរជូនថវិកាដល់កម្មករដែលស្លា ប់នៅឃ្លាំងអូឡាំពិកចំនួន៥០០$​ ។
ហើយនៅវេលាថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី ០១ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះរូបថតបន្មានសន្លឹក អមដោយសារថា​ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណិតកម្មករដែលស្លាប់នៅឃ្លាំងអូឡាំពិក😥😥😥 នេះគ្រួសារទី១ នៅខាងតាកែវ បន្សល់ទុកកូន២នាក់ គាត់នៅឃុំសោម ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ។ ទើបដឹងរឿងកូនប្រុសគាត់ម្នាក់លង់ទឹកស្លាប់កាលឆ្នាំ២០១៨ ឥឡូវឪពុកស្លាប់ក្នុងភ្លើងទៀត។ នាងខ្ញុំ និងស្វាមីបានផ្ញើថវិកា 500$ ចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយ 😥😥

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts