មួយគូទៀតហើយ! ស្នេហាសម័យថ្មី! ផ្តើមចេញពីហ្វេសប៊ុក ក្លាយជាសង្សារ ហើយក៍ឈានដល់…

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Keo Darling បានបង្ហោះលើបណញតាញសង្គមបង្ហាញពីប្រវត្តិស្នេហ៍ដែល ផ្តើមចេញពីការ Reply Story Facebook ហើយក៍បានស្រលាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្ត អស់រយៈពេល៤ឆ្នាំទើបសម្រេចចិត្តបញ្ចប់នាមជាសង្សារ ហើយស្រវ៉ាជាគូដណ្តឹងវិញ។

~

តាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ស្នេហាផ្តើមចេញពី Reply story ( FB )តែច្បាស់លាស់ពួកយើងស្រលាញ់គ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តចេញពីបេះដូងទើបពួកយើងមានថ្ងៃនេះអរគុណFacebookណាស់ទើបអោយពួកយើងស្គាល់គ្នាហើយស្រលាញ់គ្នាជិត4ឆ្នាំ….សុំបញ្ចប់ឈ្មោះជាសង្សារប្ដូរទៅជាគូដណ្ដឹងអរគុណបងគ្រប់យ៉ាងដែរគោរពតាមពាក្យសន្យានេះបានហៅថាច្បាស់លាស់ជាចុងក្រោយក៏អរគុណម៉ាក់នឹងប៉ាទាំងសងខាងជាពិសេសដែរបំពេញគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់កូន”៕

~

~

Related posts