អីយ៉ា! ដើម្បីអនាគត មកបន្តការសិក្សារនៅទីក្រុង សុខចិត្តតធ្វើការដូរបាយបីពេល និងការស្នាក់នៅ

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Jessi Ca បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម បង្ហាញពីក្មេងប្រុសម្នាក់ ដើម្បីការសិក្សា ខំមកសិក្សានៅទីក្រុង ព្រមទាំងធ្វើការអោយគេ ដើម្បីប្តូយកបាយ៣ពេល និងការស្នាក់នៅ។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ព្រោះតែបន្តការសិក្សានៅទីក្រុង! ធ្វើការដូរបាយបីពេលនិងការស្នាក់នៅ ! ខិតខំតស៊ូឡើងកូន ឪពុកម្តាយសង្ឃឹមលើកូនប្រុសតែម្នាក់នេះហើយ។ ជូនពរកូនសំណាងល្អក្នុងជីវិត”៕

~

Related posts