អាណិតខ្លោចចិត្ គ្នាចង់រៀន តែគ្មានកាតាប គ្មានសៀវភៅ ហើយខោអាវក៏គ្មានស្លៀកពាក់សមរម្យជាសិស្ស ឱ្យតែក្មួយតស៊ូ ក្មួយនឹងជោគជ័យ ជីវិតយើងមិនមែននៅបែបនេះរហូតទេ

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ ពងស្រី ដាណា ដែលជាថៅកែហាងពេជ្រ ណិងជាបុគ្គលមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គម។ ដោយមុននេះបន្តិច ពងស្រីបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីក្មេងប្រុសម្នាក់ ដែលក្រីក្រហើយស្រលាញ់ការសិក្សារ ហើយយកស្បោងជំនួសកាតាបទៅរៀម សូម្បីសំលៀកបំពាក់សិស្សក៍គញមានដែរ។ បើតាមគណនីបងស្រីបានបង្ហោះថា៖ “មើលរូប អាណិតខ្លោចចិត្ត😢😢😢 គនាចង់រៀន

~

តែគ្មានកាតាប គ្មានសៀវភៅ ហើយខោអាវក៏គ្មានស្លៀកពាក់សមរម្យជាសិស្ស។ ឱ្យតែក្មួយតស៊ូ ក្មួយនឹងជោគជ័យ ជីវិតយើងមិនមែននៅបែបនេះរហូតទេ 💪💪💪 មងដាណា នឹងផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សា កាតាប ខោអាវដល់ក្មួយណា😥😥”៕

~~

Related posts