ជីវិតអើយ! ដេកអត់បាយ អត់ទឹក ដោយសារខ្លួនពិការ ហើយនៅម្នាក់ឯង ទាំងលំបាកជាទីបំផុត

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Phalla Phorn បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយក្រីក្រម្នាក់ ដែលរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាតែម្នាក់ឯងគញមានកូនគ្មានចៅ។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ជីវិតអើយ….ដេកអត់បាយ អត់ទឹក😢😢
ដោយសារខ្លួនពិការ ហើយនៅម្នាក់ឯង
ទាំងលំបាកជាទីបំផុត ។

~


ដោយសារហេវខ្លាំងពេក លោកយាយក៏ខំ
លូនវាតាមផ្លូវទៅសុំទឹកគេផឹក😢😢
ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
ខេត្តក្រចះ”៕

~
~

Related posts