អាណិតណាស់ ក្មេងស្រីដើរជីកដំឡូងក្នុងព្រៃយកមកលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយ និងប្អូនៗនៅភូមិ…(មានវីដេអូ)

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ ម៉ាក់យាយ សុវណ្ណដារ៉ា បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីក្មេងស្រីដ៍គួរអោយអាណិតម្នាក់ ដើម្បីចិញ្ចឹមម្តាយ និងប្អូនៗ សុខចិត្តចូលព្រៃជីកដំឡូង។
បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “អណឹតណាសក្មេងស្រីដើជីកដំលូងក្នុងព្រៃយកមកលក់ដើម្បីចញ្ចឹមម្ដាយនឹងប្អូនៗនៅភូមិព្រៃព្រាលឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបវេលខែត្តបាតដំបង ទី១០.១.២០២១”។

~


ក្នុងនោះដែល ក៍មានអ្នកលេងបណ្តាញជាច្រើនបានចូលមកខមិនសាកសួរពីអាស័យដ្ឋាន និងលេខទូសព្ទ ហើយគណនីខាងលើក៍បានបញ្ជាក់ថា៖ “ម្ដាយនាងមាន លេខ ០៨៨៥៣៩១ ៣១៤”៕

~~
~

Related posts