ថាមែនៗ! ពេលនេះអាជ្ញាធរកោះហៅ អ្នកគ្រូ ហុងស៊ុយ ណាលី ដែលចែកស្ទីកគ័រកាត់ឆុង ប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏….

ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានបានជ្រាបមកហើយនៅរឿងរ៉ាវកំពុងល្បី ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន បាននាំគ្នាទៅយកនៅ ស្ទីកគ័ររូបកណ្ដុរ

កាត់ឆុង ទាំងយប់ ពីអ្នកគ្រូឈ្មោះ ហុងស៊ុយ ណាលី។ យ៉ាងណាមុននេះបន្តិច ក៏លេចលឺដំនឹងថា: អាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវ បានចេញលិខិត

កោះហៅ អ្នកគ្រូ ហុងស៊ុយ ណាលី ពាក់ព័ន្ធរឿងផ្សព្វផ្សាយស្ទីកគ័ររូបកណ្ដុរកាត់ឆុង។ តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ពេលដែល

អាជ្ញាធរបានធ្វើការចុះទៅណែនាំអ្នកគ្រូ ហុងស៊ុយ ខាងលើ ប៉ុន្តែមិនបានជួប ដូច្នេះខាងអាជ្ញាធរនឹងធ្វើលិខិតផ្លូវកោះកោះអញ្ជើញឱ្យទៅជួបរដ្ឋបាលខណ្ឌ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា ២០២១ ខាងមុខ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អាជ្ញាធរមានវិធានការបែបនេះភ្លាមៗ

ក្រោយលេចលឺថាអ្នកខាងកាត់ឆុងខាងលើ និងធ្វើការចែកចាយជាថ្មីម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុននេះ៕ តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះ!៕

Related posts