កាន់តែធ្ងន់មែនទែនហើយ!! ទប់លែងឈ្នះ ប្រទេសថៃប្រកាស បន្ដដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរហូតដល់ចុងខែ កុម្ភៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ប្រទេសថៃ) ៖ កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជណាចក្រថៃបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថា កំលុងពេលនេះប្រទេសថៃសម្រេចបន្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដាក់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាអាសន្នបន្តទៀតដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ និង គ្រប់គ្រងការរីករាលដាលការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ រលកថ្មីក្នុងប្រទេសថៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើយោងទៅតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ ស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាងឱ្យប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃចូលរួមសហការ ឱ្យសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះដើម្បីឱ្យ កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ព្រមទាំងបន្តថែរក្សាអនាម័យឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ជៀសវាងការឆ្លងនូវជំងឺកូវីដ១៩ ។​

ទន្ទឹមនឹងនោះ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនង តាមផេកហ្វេសប៊ុកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ដើម្បីស្ថានទូតស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូន៕

Related posts