រូបវិទូរុស្ស៊ីផ្តើមស្ថាបនាប៉មអគ្គិ សនីលោក Tesla ឡើងវិញដើម្បីចែ កជូនម នុស្ស១ផែនដីប្រើឥតគិតថ្លៃ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖​ក្រុមហ៊ុនមួយ ត្រូវបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ហាញវានៅថ្ងៃអនាគត!” ដូច្នេះចូរនិយាយថារូបវិទូជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមយុ ទ្ធនាការ Indiegogo ដើម្បីសាងសង់អគារ Wardenclyffe Tower នៅ Nikau Tesla ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចា ប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ ២០១៤។ បន្ទាប់ពីការសិក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយ ក្រុមនេះជឿជាក់ថាគោលបំណងលោក តេស្លា គឺជាគម្រោងដែលអាចផ្តល់នូវប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ដែលយើងអាចប្រើបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Tesla គឺជាមនុស្សពូកែម្នាក់ ប៉ុន្តែជាង ៧០ ឆ្នាំក្រោយគាត់បានស្លា.ប់ គាត់នៅតែជាឥស្សរជនខ្ពង់ខ្ពស់ដដែល។ លោក Leonid Plekhanov និងលោក Sergey Plekhanov បានចំណាយពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីសិក្សានិងយកគំរូតាមកំណត់សំគាល់និងប៉ាតង់របស់ Tesla សម្រាប់ការកសាងប៉មនោះឡើងវិញ ហើយពួកគេប្រាកដថាគម្រោងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើម និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ដូចដែលទំព័រ Indiegogo កត់សំគាល់ថា៖“ Nikola Tesla បានបន្សល់ទុកអោយយើងនូវការពិពណ៌នាយ៉ាងលំអិតពីការរចនានៃប្រ ព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី Magnifying Transmitter របស់គាត់និងគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់វា។ គាត់ថ្លែងថា យើងជាក្រុមអ្នករូបវិទ្យាសម័យថ្មីដែលទទួល

ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធថាមពលទូទាំងពិភពលោករបស់គាត់។ យើងមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងហ្មត់ចត់ចំពោះស្នាដៃរបស់គាត់ហើយបានសន្និដ្ឋានថាលោក Tesla កំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវ ៕

វីដអូខាងក្រោម៖

Related posts