អភូតហេតុច ម្លែក! តំបន់ត្រីកោណបិ.សាច ឆ.ក់យកនាវា និងយន្តហោះច ម្បាំងច្រើនគ្រឿងបា.ត់ខ្លួ នមិនដឹងមូលហេតុ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ តំបន់ត្រីកោណប៊ឺមូដា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្រីកោណរបស់អារក្ស ពោលគឺជាតំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងធូររលុងមួយនៅភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលយន្តហោះនិងនាវាមួយចំនួនត្រូវបានគេនិយាយថាបានបា.ត់ខ្លួ នក្រោមកាលៈទេសៈអា ថ៌កំ បាំង។ ប្រភពល្បីឈ្មោះភាគច្រើនច្រា នចោ លគំនិតដែលថាមានអា ថ៌កំ បាំងផងដែរ។ តំបន់ជុំវិញនៃត្រីកោណប៊ឺមូដា ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្លូវដឹកទំនិញដែលធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំ ងបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានកប៉ាល់ឆ្លងកា ត់ជាញឹកញាប់ ដើម្បីឆ្លងកា ត់កំពង់ផែនៅអាមេរិក អឺរ៉ុប និងកោះការ៉ាអ៊ីព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កប៉ាល់ដឹកទំនិញនិងកប៉ាល់កំសាន្តរីករាយធ្វើដំណើរឆ្លងកា ត់តំបន់នេះជាប្រចាំហើយយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម និងឯកជនតែងតែហោះហើរលើវា។ ជំនឿវប្បធម៌ប្រជាប្រិយយ៉ាងច្រើនបានសន្មតថាការបា ត់ខ្លួ នផ្សេងៗគ្នាទៅនឹងភាពច ម្លែក ឬសកម្មភាពដោយមនុស្សខាងក្រៅភពជាដើម-ល-។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ភ័ស្តុតាងដែលមានឯកសារបានបង្ហាញថាភាគរយដ៏សំខាន់នៃឧ ប្បត្តិហេតុនេះគឺគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ត្រូវបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូ វឬត្រូវបានតុបតែងដោយអ្នកនិពន្ធនៅពេលក្រោយក៏អាចថាបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្នើសុំដំបូងបំផុតនៃការបា ត់ខ្លួនមិនធម្មតានៅក្នុងតំបន់ប៊ឺមូដាបានលេ ចចេញនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៥០ អត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតម៉ៃហៃហេល (សារព័ត៌មានរួម) ដោយអេដវឺដវ៉ានវីងឃ្លីន។ ពីរឆ្នាំក្រោយមកទស្សនាវដ្តី Fate បានបោះពុម្ពផ្សាយ“ អាថ៌កំបាំងសមុទ្រ អត្ថបទខ្លីមួយបានរាយការណ៍អំពីការបា ត់បង់យន្តហោះ និងកប៉ាល់ជាច្រើនរួមទាំងការបាត់ប ង់ជើងហោះហើរលេខ១៩ នៃក្រុមនៃកងនាវាចរអាមេរិក ៥ នាក់។

យន្តហោះទ ម្លាក់គ្រា ប់បែ កហ្គោមមែន TBM Avenger នៅលើបេ សក កម្មបណ្តុះបណ្តាល។ ឧប្ប ត្តិហេតុដែលបណ្តាលឱ្យបា ត់ប ង់ជី វិតដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក មិនទាក់ទងនឹងការប្រយុ ទ្ធបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្យុះស៊ីក្លូន ដឹកផ្ទុកទៅដោយរ៉ែម៉ង់ហ្គាណែសផ្ទុកពេញនិងជាមួយម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងបានទៅដោយគ្មានដានជាមួយនាវិកទាំងនោះឡើយ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩១៨ បន្ទាប់ពីចាកចេញពីកោះបាបារដាស។

ទោះបីជាមិនមានភ ស្តុតាងរឹងមាំសម្រាប់ទ្រឹស្តីតែមួយក៏ដោយទ្រឹស្តីឯករាជ្យជាច្រើនមានខ្លះថាព្យុះ ខ្លះថាបានធ្លាក់ចុះ និងខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាសកម្មភាពស ត្រូវធ្វើនៅពេលមានស ង្រ្គា ម។ លើសពីនេះទៀតនាវារបស់ស៊ីក្លូប គឺព្រូតូសនិងណេរេស ត្រូវបានបា ត់ជាបន្តបន្ទាប់នៅអាត្លង់ទិកខាងជើងកំឡុងស ង្គ្ រាមលោកលើកទី ២ ។ កប៉ាល់ទាំងពីរដឹកឥវ៉ាន់ធ្ងន់ ៗ ស្រដៀងនឹងទំនិញដែលផ្ទុកនៅលើស៊ីក្លូក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរជាដើម។ យ៉ាងណាមិញ កងនាវាចរអាមេរិក Avengers ស្រដៀងនឹងជើងហោះហើរលេខ ១៩ដែរធ្វើការហោះហើរលេខ ១៩ គឺជាការហោះហើរហ្វឹកហាត់របស់អ្នកយន្តហោះទ.ម្លាក់គ្រា ប់បែ ក TBM Avenger ចំនួន ៥ ដែលបានបា ត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៥ ខណៈពេលដែលនៅលើមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។

ក្នុងនោះ យន្តហោះមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះស្វែងរក និងជួយស ង្គ្រោះដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីស្វែងរកពួកគេនោះគឺ PBM Mariner ដែលមាននាវិក ១៣ នាក់ក៏បានបា ត់ខ្លួនដែរ។ យន្តហោះ G-AHNP បានបា ត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៤៨ តាមជើងហោះហើរពីអាហ្សូស ទៅប៊ឺមូដា។ តារា G-AGRE បានបា ត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៤៩ តាមជើងហោះហើរពីប៊ឺមូដាឆ្ពោះទៅកាន់ឃីងស្តុននៃចាម៉ាកា។

ទាំងពីរនេះគឺជាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេស អាមេរិក។ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ យន្តហោះឌូក្លាស៊ីស៊ី លេខ NC១៦០០២ បានបា ត់ខ្លួនពេលកំពុងហោះហើរពីសាន់ជូនព័រតូរីកូ ទៅទីក្រុងម៉ៃអាមី។ ពុំមានដានណាមួយនៃយន្តហោះ ឬមនុស្ស ៣២ នាក់នៅលើយន្តហោះត្រូវបានរកឃើញឡើយ។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបានរកឃើញថាមិនមានព័ត៌មានគ្រ ប់គ្រា ន់ដែលអាចកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបា ត់ខ្លួ ននេះទេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ទូកកម្សាន្តមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅសមុទ្រអាត្លង់ទិចខាងត្បូងនៃប៊ែមូដា​ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៥៥;។ គេសន្មតថាវាបានលិច នូវរដូវខ្យល់ព្យុះអាត្លង់ទិចនៅឆ្នាំ ១៩៥៥។(ដកស្រង់និងកែសម្រួលដោយkh-billionaire,ប្រភពពីវីគីភីឌៀរ) ៕

Related posts