គាំទ្រណាស់ ក្រសួងព្រមាន នឹងចុះបិទលើមន្ទីរពេទ្យណា នៅតែចេញវេជ្ជបញ្ជា សរសេរនឹងដៃអក្សរក្រវ៉េមក្រវ៉ាម

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលិខិតប្រកាសព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀត ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជន ដែលមិនបានអនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីការចេញវេជ្ជបញ្ជា តាមកុំព្យូទ័រ ។ ក្នុងករណីដែលមានកន្លែងព្យាបាលឯកជនណាមួយមិនអនុវត្តទៅតាមការណែនាំខាងលើទេ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះកន្លែងព្យាបាលនោះ និងធ្វើការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៥ លានរៀល តាមប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញ ព្រមទាំងបិទកន្លែងព្យាបាល មិនឱ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺតទៅទៀតឡើយ ៕

Related posts

Leave a Comment