អាណិតណាស់! ពិ កា រ ភ្នែក ទាំង សងខាង សព្វថ្ងៃ ដេីរចាប់ សរសៃ អោយគេ បាន លុយ បន្តិច បន្តួច ដេីម្បី …

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Nourn Sobourn បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយក្រីក្រ ពិ-កា-រម្នាក់ ដែលរស់នៅយ៉ាងវេ-ទនា-ម្នាក់ឯងគ្មានទីពឹងពាក់។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “😢ព-កា-រ ភ្នែក ទាំង សងខាង សព្វថ្ងៃ ដេីរចាប់ សរសៃ អោយគេ
បាន លុយ បន្តិច បន្តួច ដេីម្បី ទិញ អង្ករ ហូប សូម អំពាវនាវ ដល់
បងប្អូន ទាំង អស់ មេត្តា ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ គាត់ ផង គាត់ ក្រីក្រខ្លាំង
ណាស់ គាត់ នៅ ស្រុក កំពង់ ត្របែក ខេត្ត ព្រៃវែង ទំនាក់ទំនង
ជួយ គាត់ 0965056900 សូម អគុណ ។”៕

Related posts

Leave a Comment