ធ្ងន់ករ! គាត់បានត្រឹមអង្គុយយំអស់សង្ឃឹម នៅមុខកូនជ្រូកសន្សំលុយដែលបាត់លុយអស់ ហើយចុងក្រោយទើបដឹងថាជាស្នាដៃរបស់មនុស្សដែលគាត់បាន…..

លុយពិតជាមានតម្លៃណាស់ ជាពិសេសលុយដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែង ញឹកឈា មរបស់យើង ដោយក៏ចូលរួមសោកស្តាយដល់នារី

ម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Pao Sopheak បានត្រឹមអង្គុយអស់សង្ឃឹមនៅមុខកូនជ្រូកសន្សំលុយរបស់ខ្លួន ដោយនារីខាងលើ

បានរៀបរាប់ថា: លុយចំណេញលក់ Onlineខំសន្សំទុកមិនហានចាយ 😞!សូម្បីតែលុយប្តីអោយមកទុកប្រើចាំថ្ងៃខ្លះ ក៏សន្សំទុកខ្លះចុង

ក្រោយត្រូវគេខ្វេះយកអស់ ។បន្សល់ទុកតែប៉ុណ្ណឹង😞 បន្មានអាទិត្យរវល់រឿងប្តីឈឺផង😞កនឈឺផង😞មនបានចាប់អារម្មណ៍😞ផញើរកូនតែ

នឹងគេ😞ទកចិត្តគេពេកចុងក្រោយគេលួចង្គឹះអស់😞លយដែរប្រឹងរកដោយកម្លាំងញើសឈាមលក់ម្តងៗមិនងាយទេសម័យ កូវីដ ទំម្រាំ

បានចេញអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់ពីកញ្ចប់និយាយឡើងស្អកកទម្រាំគេទិញ😞 ខអាណិតទើបយកមកនៅជាមួយតែលិទ្ធផលគេយកអស់គ្មានសល់

សន្សំតាំងពីបន្ទប់ជួលចាស់រហូតដល់ថ្មីទើបហានដាច់ចិត្តបោកព្រឹកមិញស្រាប់អស់អាលីង😞 ធវើបុណ្យចំមនុស្សខុស😞😞 ខញុំយំព្រោះស្តាយលុយដែលខ្ញុំខំសន្សំព្រោះមិនងាយរកបានទេ!! 😠ខញុំមិនរករឿងទេតែខ្ញុំចាំទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំថាមនុស្សដូចអ្នកឯងអោយនៅជិតខ្លួនទៀតគឺមិនកើតទេ😠៕

Related posts

Leave a Comment