អីយ៉ា! ដោយក្តីអាណិតចំពោះប្អូនប្រុស ដែលមានអាយុទើប១៩ឆ្នាំ តែមានជំ ងឺធ្ ងន់ដល់ថ្នាក់នេះ បងស្រី ដាណា ក៍បាន….

រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ បងស្រី ដាណា ថៅកែហាងពេជ្រដ៍ស្រស់ស្អាតមួយរូប និងជាបុគ្គលមនុស្សធម៌ទៀតផង។ បើតាមគណនីផេករបស់បងស្រីបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញ បានបង្ហាញពីប្អូនប្រុសម្នាក់នៅកំពត ដែលមានអាយុទោះបតែ១៩ឆ្នាំសោះតែមានជំ-ងឺ-ធ្-ង-ន់-ធ្-ងរ រហូតសល់តែស្បែកនិងឆ្អឹង។ បើតាមគណនីផេករបស់បងស្រីបានបង្ហោះថា៖ “រកឃើញហើយ ប្អូនអាយុទើប ១៩ឆ្នាំ ឈឺសល់តែស្បែ-កដណ្-ដប់ឆ្-អឹង😢😢😢 នាងខ្ញុំបានឱ្យគេចាត់ចែងឱ្យគាត់ឡើងមកភ្នំពេញល្ងាចមិញនេះភ្លាមៗ ផ្ដល់សោហ៊ុយ 1000$ ដើម្បីព្-យាបា-លបន្ទាន់សិន។ តាមស្ដាប់ទៅ ថាគាត់ឈឺជាងមួយឆ្នាំហើយ ដំបូងថាជំ-ងឺបុសអន្ទង់ ផឹកថ្នាំយូរ រលាកក្រពះពោះវៀន មកមើល ពេទ្យថាទាចទឹក។ ព្យាបាលរួច ទៅផ្ទះនៅកំពតវិញ ស្ថានភាពទៅជាធ្ង-ន់-ធ្ង-រទៀត គាត់អស់លទ្ធភាពមើល។ នាងខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះលើ Tiktok ឱ្យគេទាក់ទងឱ្យគាត់ឡើងមកព្យាបាល មិនឱ្យទុកយូរទេ ឥឡូវមិនទាន់ដល់ភ្នំពេញ។ សង្ឃឹមគាត់ជា ដូចដើមវិញ នៅក្មេងសោះ 😥😥😥”៕

Related posts

Leave a Comment