អាសូរណាស់! លោកយាយ ងងឹត ភ្នែក រស់នៅ ក្នុង កូន ខ្ទម តូច តែ ម្នាក់ឯង ភ្នែក ងងឹត ហេីយ ត្រូវ ដាំ បាយ ស្លដោយ ខ្លួនឯង…(មានវីដេអូ)

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Nourn Sobourn បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយចំណាស់ម្នាក់ ពិការភ្នែក រស់នៅក្នុងខ្ទមចាស់ទ្រោឌទ្រមម្នាក់ឯងគញមានទីពឹង។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “លោកយាយ ងងឹត ភ្នែក រស់នៅ ក្នុង កូន ខ្ទម តូច តែ ម្នាក់ឯង
ភ្នែក ងងឹត ហេីយ ត្រូវ ដាំ បាយ ស្លដោយ ខ្លួនឯង រាវពពេីម
ឃេីញហេីយ គួរឲ្យ សង្វេគ គាត់ រស់ នៅ ក្នុងខេត្ត កំពង់ ធំ ។”៕

Related posts

Leave a Comment