អីយ៉ាំ! គ្រូហ៊ុយស៊ុយដ៍ល្បីមួយ ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថា មានលុយច្រើនចាយមិនអស់ តែការពិតគឺថា…..

បើតាមគណនីផេករបស់អ្នកគ្រូ ហុងស៊ុយ ណាលី បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមថា៖ “👉👉មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថា មានលុយច្រើនចាយមិនអស់ មានអំណាច មានការងារល្អ គឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ។
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគេងនៅលើគ្រែក្នុងបន្ទប់ ICU អ្នកមិនអាចដើរបាន ញ៉ាំអ្វីបាន នោះអ្នកនឹងដឹងហើយថា លុយមិនអាចទិញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានទេ ។
👉👉ភាពមានបានពិតប្រាកដ មិនមែនជាលុយទេ នោះគឺភាពមានបាន ដោយមាន សុខភាពល្អ មិនមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ មករំខានការរស់នៅរបស់អ្នក ។
👉👉អនកមានពិត គឺអ្នកមានសុខភាពល្អ 💯💯
អត្ថបទ អប់រំ
( Master Naly Feng Shui )”៕

Related posts

Leave a Comment